ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน
"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 13 จังหวัดราชบุรี และ ยุติธรรมพบประชาชน"
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี โทร. 032 322 647
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : http://uat.led.go.th/qcard/register.asp?runno=10
 
 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี