คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

supakorn.v
228 view
12 เม.ย. 2565 22:11 น.
  • คำสั่งการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขา
  • การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของจังหวัด
  • คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

เอกสารแนบ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี