มาตรฐานการปฏิบัติงาน

supakorn.v
235 view
12 เม.ย. 2565 13:39 น.
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานการอำนวยความยุติธรรม
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานการเสริมสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการ ประชาชน และเอกชน
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานสนับสนุนการทำคณะกรรมการขับเคลื่อน
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำคำของบประมาณ

 

เอกสารแนบ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี