สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี โดย พันตำรวจโท วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีเรื่องเข้าพิจารณาจำนวน 2 เรื่อง 2 ราย ผลการประชุมพิจารณา เป็นดังนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี โดย พันตำรวจโท วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดราชบุรี  ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีเรื่องเข้าพิจารณาจำนวน 2 เรื่อง 2 ราย ผลการประชุมพิจารณา เป็นดังนี้ อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรม กรณีช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน 1 ราย ไม่อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี