สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี โดยพันตำรวจโท วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม “กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี และเนื่องในโอกาสกรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี” ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมา และประชาชนจิตอาสา รวม ๕๑ คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และเป็นการรำลึกถึงวันครบรอบการสถาปนาดังกล่าวทั้งนี้ ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี