สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี โดย พันตำรวจโท วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอจอมบึง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และ วันดินโลก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี