แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี