ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี