ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี และเนื่องในโอกาสกรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี


 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี